BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN – HUYỆN SƠN TÂY

Tên doanh nghiệp:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN – HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế (MST):
4300754887
Ngày cấp:
18/03/2015
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi
Chủ sở hữu:
Lê Thị Ngọc
Địa chỉ chủ sở hữu:
Sơn Dung-Xã Sơn Dung-Huyện Sơn Tây-Quảng Ngãi
Ngành nghề:
K649 Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 4300754887
Tên giao dịch:
Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN – HUYỆN SƠN TÂY tại địa chỉ Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi hoặc Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây để có thông tin chính xác nhất.