BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN RAI HUYỆN SƠN TỊNH

Tên doanh nghiệp:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN RAI HUYỆN SƠN TỊNH

Mã số thuế (MST):
4300745441
Ngày cấp:
18/11/2014
Tình trạng hoạt động:
Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2014-11-18
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
Huyện Sơn Tịnh,, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện thoại:
0553842213
Địa chỉ chủ sở hữu:
Ngành nghề:
Q86990 Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 4300745441
Tên giao dịch:
Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN RAI HUYỆN SƠN TỊNH tại địa chỉ Huyện Sơn Tịnh,, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi hoặc Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh để có thông tin chính xác nhất.