BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN SỐT RÉT HUYỆN TRÀ BỒNG

Tên doanh nghiệp:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN SỐT RÉT HUYỆN TRÀ BỒNG

Mã số thuế (MST):
4300742200
Ngày cấp:
09/09/2014
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
TT Trà Xuân, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi
Điện thoại:
3872185
Chủ sở hữu:
Hồ Văn Toàn
Địa chỉ chủ sở hữu:
Hồ Văn Toàn-Thị trấn Trà Xuân-Huyện Trà Bồng-Quảng Ngãi
Giám đốc:
Hồ Văn Toàn
Ngành nghề:
O84120 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc); (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 4300742200
Tên giao dịch:
Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN SỐT RÉT HUYỆN TRÀ BỒNG tại địa chỉ TT Trà Xuân, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi hoặc Chi cục Thuế Huyện Trà Bồng để có thông tin chính xác nhất.