CHI CỤC THI HÀNH ÃN DÂN SỰ HUYỆN LÝ SƠN

Tên doanh nghiệp:

CHI CỤC THI HÀNH ÃN DÂN SỰ HUYỆN LÝ SƠN

Tên giao dịch:
CHI CỤC THI HÀNH ÃN DÂN SỰ HUYỆN LÝ SƠN
Mã số thuế (MST):
4300248873
Ngày cấp:
13/02/1999
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
Thôn Đông, An Vĩnh,, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại:
867257
Địa chỉ chủ sở hữu:
Giám đốc:
Phạm Văn Khánh
Ngành nghề:
K649 Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 4300248873
Tên giao dịch: Chi cục thi hành ãn dân sự huyện Lý Sơn
Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CHI CỤC THI HÀNH ÃN DÂN SỰ HUYỆN LÝ SƠN tại địa chỉ Thôn Đông, An Vĩnh,, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi hoặc Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn để có thông tin chính xác nhất.