CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẠT GIỐNG ÁNH DƯƠNG TẠI QUẢNG NGÃI

Tên doanh nghiệp:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẠT GIỐNG ÁNH DƯƠNG TẠI QUẢNG NGÃI

Tên giao dịch:
CN CÔNG TY TNHH MTV HẠT GIỐNG ÁNH DƯƠNG TẠI QUẢNG NGÃI
Mã số thuế (MST):
0311174979-001
Ngày cấp:
07/06/2017
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
Tổ 4, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Điện thoại:
0553845997
Chủ sở hữu:
Dương Thị Trinh
Ngành nghề:
A0118 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Ngành chính)
G4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
A01110 Trồng lúa
A01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
A01190 Trồng cây hàng năm khác
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 0311174979-001
Tên giao dịch: CN CôNG TY TNHH MTV HạT GIốNG áNH DươNG TạI QUảNG NGãI
Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẠT GIỐNG ÁNH DƯƠNG TẠI QUẢNG NGÃI tại địa chỉ Tổ 4, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi hoặc Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa để có thông tin chính xác nhất.