CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN QUẢNG NGÃI

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN QUẢNG NGÃI

Tên giao dịch:
OSCO QUANGNGAI
Mã số thuế (MST):
4300208990
Ngày cấp:
01/10/1998
Tình trạng hoạt động:
Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2011-01-01
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
176 Lê Trung Đình,, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Điện thoại:
055822538-822540-825
Fax:
055822538
Địa chỉ chủ sở hữu:
Giám đốc:
Võ Thế Minh
Ngành nghề:
H501 Vận tải ven biển và viễn dương (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 4300208990
Tên giao dịch: OSCO QUANGNGAI
Số tài khoản:
710 A – 00035
Tên ngân hàng:
NH công thương Quảng Ngãi
Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN QUẢNG NGÃI tại địa chỉ 176 Lê Trung Đình,, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi hoặc Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi để có thông tin chính xác nhất.