HTX NÔNG NGHIỆP NGHĨA CHÁNH

Tên doanh nghiệp:

HTX NÔNG NGHIỆP NGHĨA CHÁNH

Tên giao dịch:
76K 1997
Mã số thuế (MST):
4300224939-022
Ngày cấp:
22/09/1999
Tình trạng hoạt động:
Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2001-04-30
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
615 Quang Trung,, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Địa chỉ chủ sở hữu:
Ngành nghề:
H493 Vận tải đường bộ khác (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 4300224939-022
Tên giao dịch: 76K 1997
Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với HTX NÔNG NGHIỆP NGHĨA CHÁNH tại địa chỉ 615 Quang Trung,, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi hoặc Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi để có thông tin chính xác nhất.