TRẠM KHUYẾN NÔNG SƠN HÀ

Tên doanh nghiệp:

TRẠM KHUYẾN NÔNG SƠN HÀ

Mã số thuế (MST):
4300759324
Ngày cấp:
09/06/2015
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
TDP Hàng gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi
Địa chỉ chủ sở hữu:
Ngành nghề:
S963 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 4300759324
Tên giao dịch:
Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với TRẠM KHUYẾN NÔNG SƠN HÀ tại địa chỉ TDP Hàng gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi hoặc Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà để có thông tin chính xác nhất.