TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Tên doanh nghiệp:

TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Tên giao dịch:
TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Mã số thuế (MST):
4300225562
Ngày cấp:
05/01/1999
Tình trạng hoạt động:
Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
140 Lê Lợi,, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Điện thoại:
055 824111
Fax:
824111
Địa chỉ chủ sở hữu:
Giám đốc:
Đỗ Minh Hải
Ngành nghề:
N829 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 4300225562
Tên giao dịch: Trung Tâm Trắc Địa Và Quan Trắc Môi Trường
Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG tại địa chỉ 140 Lê Lợi,, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi hoặc Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi để có thông tin chính xác nhất.