TRƯƠNG THỊ YẾN TUYẾT

Tên doanh nghiệp:

TRƯƠNG THỊ YẾN TUYẾT

Tên giao dịch:
76K 1455
Mã số thuế (MST):
4300223773-064
Ngày cấp:
14/10/1999
Tình trạng hoạt động:
Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 2005-12-01
Nơi đăng ký quản lý:
Địa chỉ doanh nghiệp:
Tịnh Châu,, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Địa chỉ chủ sở hữu:
Ngành nghề:
H493 Vận tải đường bộ khác (Ngành chính)
TK ngân hàng:
Mã số thuế (MST): 4300223773-064
Tên giao dịch: 76K 1455
Số tài khoản:

Tên ngân hàng:

Ghi chú:

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, có thể doanh nghiệp mới làm thủ tục thay đổi thông tin nên hệ thống chưa cập nhật kịp thời, vui lòng click vào đây để cập nhật.
Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với TRƯƠNG THỊ YẾN TUYẾT tại địa chỉ Tịnh Châu,, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi hoặc Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh để có thông tin chính xác nhất.