Bán Hàng & Quảng Cáo

Nhân viên PG tại thị trường Quảng Ngãi. Toàn Thời Gian