Cơ Khí & Điện

Production Shift Leader (Working At VSIP Quang Ngai) Toàn Thời Gian