Photo

Cao Phước Hiệp kĩ sư xây dựng

Quảng Ngãi, Việt Nam CV1-CAO-PHƯỚC-HIỆP-.pdf
Contact

Send Message

To contact this candidate email caodokyduyen2015@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm 9 năm làm việc cho Coteccons group

Education

2005-2010 kĩ sư xây dựng at Duy Tân Đà Nẵng