Photo

CAO MAI PHƯỢNG Nhân viên kinh doanh

Quảng Ngãi, Việt Nam cao-mai-phuong_e1970fa325f72a03_158271-3-1.pdf
Giao tếp tốt
Contact

Send Message

To contact this candidate email caomaiphuong260195@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Mong muốn được làm việc trong môi trường
chuyên nghiệp, năng động và thử thách, nâng cao
kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn.
Nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng
góp cho sự phát triển của công ty.