Photo

Đào Quốc Bảo Chuyên viên kiêm soát

Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định, Việt Nam Đào-Quốc-Bảo.pdf
Lãnh đạo ; Thích ứng với môi trường làm việc nhanh ; Quản lý thời gian (5 năm)nhận diện rủi ro ; Hoạt động nhóm ; Thuyết trìnhPhân tích
Contact

Send Message

To contact this candidate email daoquocbao77e@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

* Áp dụng những kiến thức đã được học và những kinh nghiệm về kỹ năng trong quá trình đi
làm để hoàn thành tốt công việc được giao, không ngừng trao đổi kiến thức để hoàn thiện bản
thân từ đó sẽ giúp cho công việc của công ty đạt được tiến độ nhanh hơn – phát triển hơn.
* Sức trẻ – Nhiệt huyết – Sự đam mê sáng tạo – Tính trung thực làm nên một khát vọng của tôi!
Sẵn sàng chuyển tới: Bất cứ đâu