Photo

Đỗ Tài Phước Trợ lý điều hành tour du lịch

Tp. Quảng Ngãi, Quang Ngai, Vietnam TAI-PHUOC-2.pdf
Contact

Send Message

To contact this candidate email dotaiphuoc@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

CV ứng tuyển vị trí : Trợ lý điều hành tour du lịch

Bao gồm : Tóm tắt trình độ học vấn và kinh nghiêm làm việc