Photo

Hồ Thị Ái Loan Kinh doanh, tư vấn viên

Quảng Ngãi, Việt Nam
Đàm phán
Contact

Send Message

To contact this candidate email loanho.dn@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Bản thân quan tâm và cảm thấy phù hợp với vị trí cần tuyển dụng của quý công ty nên mong muốn được có cơ hội  tham gia phỏng vấn