Photo

Huỳnh Anh Triết kinh doanh

kinh doanh CV..docx
Phân tích
Contact

Send Message

To contact this candidate email huynh.a.triet@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Quản lý thông tin, sản phẩm, support sử lý sự cố, nhận thông tin từ khách hàng.

Education

2007-2011 IT at Quy nhơn