Photo

Lê Thị Hồng Hạnh Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng le-thi-hong-hanh_CV-1.pdf
Kỹ năng biết lắng nghe học hỏiKỹ năng giải quyết vấn đềKỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ
Contact

Send Message

To contact this candidate email lethihonghanh167@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Kính gửi bộ phận nhân sự của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn UNIS. Tôi tên là Lê Thị Hồng Hạnh tôi xin ứng tuyển vào vị trí kế toán bán hàng.

Education

Tháng 9/2015 - 4/2019 Tài chính - Ngân hàng at Trường Đại học Tài chính - Kế toán