Photo

Nguyễn thị trang Nhân viên Văn phòng

Quảng Ngãi, Việt Nam MyWork_NguyenThiTrang12.pdf
có tinh thần học hỏiKỹ năng giao tiếptinh thần trách nhiệm cao
Contact

Send Message

To contact this candidate email changchang2903@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp  trường Đại học Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi. Tôi mong muốn tìm một công việc ổn định phù hợp với chuyên ngành tiếng anh.

Education

tháng 6 - 2016 / tháng 7- 2019 Cao Đẳng at Đại Học Phạm Văn Đồng

Chứng chỉ CNTT cơ bản
Chứng chỉ tiếng Pháp B1