Contact

Send Message

To contact this candidate email bent.qn14@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

– Soạn thảo hợp đồng du học, hợp đồng đối tác

–  Chuẩn bị chứng từ thanh toán, lập phiếu thu chi;

–  Theo dõi khoản tạm ứng và hoàn ứng cho nhân viên;

–  Định khoản nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán 1C (2017-2019), phần mềm Misa (2020);

–  Cuối tuần, cuối tháng gửi báo cáo thu – chi, doanh thu cho Kế toán Cty Tổng;

–  Scan hợp đồng, phiếu thu – chi;

–  Hỗ trợ Phòng Nhân sự đào tạo hội nhập Cty khi có nhân sự mới và hướng dẫn thủ tục cho nhân viên nghỉ việc;

–  Giữ quỹ và lập bảng kê chuyển tiền ra Quỹ Công ty Tổng;

–  Liên hệ với các cơ quan hữu quan: Sở Giáo dục & Đào tạo quận, Tp; Sở KHĐT Tp.HCM