Photo

NGUYỄN TÀI HƯNG cư nhân công nghệ thông tin

Quang Ngai, Vietnam Hưng Nguyễn
máy insữa chữa máy tính
Contact

Send Message

To contact this candidate email hungpdu2017@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Kính gởi quý công ty

Tôi tên là NGUYỄN TÀI HƯNG , 35 tuổi , đã tôt nghiệp đại học CNTT  và đã có 3 thang kinh nghiệm sữa chữa may tính .

Được biết quý công ty đang tuyển nhân sự va tôi chưa có việc làm

Tôi xin quý công ty chô tôi cơ hội được làm việc cho công ty

Tôi hứa sẽ cố gắng làm việc hết mình

kính mong quý công ty xem xét hồ sơ của tôi