Photo

Phạm Thế Dưỡng kỹ sư xây dựng

Quảng Ngãi, Việt Nam Ứng-viên-Phạm-Thế-Dưỡng.docx
- Sử dụng cơ bản AUTOCAD. - Sử dụng cơ bản REVIT. - Thành thạo các phần mềm dự toán GXDG8 - Thành thạo tin học văn phòng. * Chứng chỉ: - Chứng chỉ tin học trình độ B - Chứng chỉ Anh văn trình độ B. - Chứng chỉ nghiệp vụ: Giám sát thi công xây dựng - Đấu thầu - QLDA
Contact

Send Message

To contact this candidate email duongstay@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Tìm kiếm một môi trường làm việc phù hợp để phát huy năng lực chuyên môn cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm.