Photo

PHAN TẤN TÂY kĩ sư xây dựng

giám sát hiện trường
thanh toán với có bên liên quan.Tổ chức thi công. triển khai bản vẽ thi công. kiểm tra giam sát ăn toàn lao động. làm hồ sơ nghiệm thu
Contact

Send Message

To contact this candidate email Phantantay0909@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Mong muốn được làm việc lâu dài và phát triển cùng công ty