Photo

Tạ Nhi Kế toán bán hàng

Quảng Ngãi, Việt Nam
Contact

Send Message

To contact this candidate email k16tathilinhnhi@tckt.edu.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Em học quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm bán hàng, thành thạo word và excel