Photo

Tạ Nhi Nhân viên hành chính

Quảng Ngãi, Việt Nam
Contact

Send Message

To contact this candidate email k16tathilinhnhi@tckt.edu.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Em học quản trị hành chính, mong công ty cho em một cơ hội để làm việc