Photo

Tạ Nhi Kế toán bán hàng

Quảng Ngãi, Việt Nam
Contact

Send Message

To contact this candidate email k16tathilinhnhi@tckt.edu.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Em có kinh nghiệm kế toán bán hàng nhiều năm; thành thạo word, excel