Photo

to binh duong dien-dien tu

Quảng Ngãi, Việt Nam
Contact

Send Message

To contact this candidate email tobinhduong0611@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

ĐƠN XIN VIỆC

 

Kính gửi : Phòng nhân sự  công ty

Tôi tên : TÔ BÌNH DƯƠNG

Sinh năm : 1992

Giới tính : nam

Địa chỉ : Tân tự – Phổ minh – Đức Phổ – Quảng Ngãi

Sđt : 036 233 2711

 

Nay tôi viết đơn này xin được ứng tuyển vào vị trí  kỹ sư điện tại công ty, kinh nghiệm làm việct từ năm 2012 đến nay. Đã trải qua những công việc như vận hành máy cnc,laze, thi công điện nước công trình, đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật …

Xin quý công ty cho tôi cơ hội cống hiến .

Quảng Ngãi ngày 18/04/2020

Người viếc đơn

Tô Bình Dương

 

 

 

“ do dung lượng của file đính kèm qua ít nên tôi chỉ có thể gửi đơn xin việc này, xin quý công ty thông cảm, mọi giấy tờ tôi sẽ bổ xung đầy đủ khi đi phỏng vấn”