Photo

Trần Văn Thưởng Đại học chuyên ngành báo chí truyền thông

Nhân sự
Contact

Send Message

To contact this candidate email vanthuongtran2510@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn đến giám đốc công ty.

Tôi muốn ứng viên để tìm kiếm công việc, phát triển bản thân và đóng góp sự thành công của công ty.

Sdt: 0378226344

Trần Văn Thưởng