Contact

Send Message

To contact this candidate email duykhanh747@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Ứng tuyển vị trí nhân viên

Education

2015-2020 Kỹ thuật viên at Cao đẳng kỹ thuât cao thắng