Photo

Vương Quyên Hành chính Nhân sự

Quảng Ngãi, Việt Nam Vuong-Thi-Hong-Quyen-2.pdf
Contact

Send Message

To contact this candidate email quyengabbi.2401@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Qua tìm hiểu về thông tin tuyển dụng của Quý Doanh nghiệp được đăng tải trên web. Tôi biết Quý Doanh nghiệp đang tuyển dụng vị trí trợ lý văn phòng cho Doanh nghiệp. Tôi thấy mình có đầy đủ khả năng, tố chất để thực hiện tốt công việc trên nên tôi viết đơn này để ứng tuyển công việc. Tôi xin gửi hồ sơ mềm đến Quý Doanh nghiệp.

Xin cảm ơn và trân trọng./.