Làm việc tại khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi

Giới thiệu chung  Khu công nghiệp VSIP  được hình thành dựa trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. Với sự hỗ…

Read More