Nhung Lê

Mình vừa nộp CV lên website chưa đầy một tuần mà đã hơn 10 lượt gọi từ các công ty. Website thật hữu ích!