Tool Tải Video TikTok Không Có Watermark – Tự Động Tìm Kiếm và Tải Video Theo Từ Khóa

Tiktok là một trang mạng xã hội được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, số lượng người tải ứng dụng ngày một tăng lên. Vì vậy, Tiktok là một “vùng đất màu mỡ” để làm Marketing. Do đó, Qnisoft cho ra mắt phần mềm TiktokDownloader – Tool tải video Tiktok không có Watermark. Đây hứa hẹn là phần mềm vô cùng hữu ích cho các Marketer!

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM TIKTOKDOWLOADER – TOOL TẢI VIDEO TIKTOK

Phần mềm TiktokDownloader có những chức năng sau:

  • Tải hàng loạt video Tiktok không có Watemark;
  • Thu thập link video Tiktok theo từ khóa;

ƯU ĐIỂM PHẦN MỀM TIKTOKDOWLOADER – TOOL TẢI VIDEO TIKTOK

Ưu điểm của phần mềm tải video Tiktok:

  • Chạy được đa luồng;
  • Không giới hạn video được tải trong ngày;
  • Có thể dùng proxy để thay đổi địa chỉ IP;
  • Tùy chỉnh từ khóa tùy thích và không giới hạn từ khóa;

HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM TIKTOKDOWLOADER – TOOL TẢI VIDEO TIKTOK

Khi bạn mua phần mềm, thì Qnisoft sẽ cung cấp cho bạn link tải phần mềm, bạn cần tải về và giải nén phần mềm. Sau đó nhấn vào file TiktokDownloader.exe.

Tool tải video Tiktok
Tool tải video Tiktok

Nhập tên đăng nhập mà bên mình đã cung cấp.

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm

Giao diện của tool tải video Tiktok có giao diện như sau:

Giao diện tool tải video Tiktok
Giao diện tool tải video Tiktok

A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẦN THIẾT PHẦN MỀM TIKTOKDOWLOADER – TOOL TẢI VIDEO TIKTOK

Bạn cần phải cài đặt những mục cần thiết trước, cho dù là bạn chạy bấy kỳ chức năng nào, thì những mục này bạn cần phải cài đặt.

A.1. Run

Run là số lần chạy của phần mềm TiktokDownloader, “9999999” là số lần chạy mà phần mềm đã thiết lập sẵn, nó sẽ chạy liên tục từ luồng này sang luồng khác và sẽ không tự dừng lại, đến khi nào bạn cho dừng thì nó sẽ dừng.

Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt lại sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ, như hình dưới mình cài đặt là 1000 lần, thì phần mềm sẽ chạy đúng 1000 lần và dừng lại.

Số lần chạy - Phần mềm tải video Tiktok
Số lần chạy – Phần mềm tải video Tiktok

A.2. Thread

Đây là số luồng chạy cùng một lúc, hay còn được hiểu là số tab chạy cùng một lúc. Ví dụ, số luồng chạy mình cài là 3, thì khi chạy sẽ có 3 tab chạy song song cùng một lúc.

Số tab chạy cùng lúc - Phần mềm tải video Tiktok
Số tab chạy cùng lúc – Phần mềm tải video Tiktok

Tùy thuộc vào cấu hình máy mạnh hay yếu mà bạn thiết lập số luồng chạy này sao cho phù hợp.

A.3. Use Proxies 

  • Nếu bạn muốn dùng proxy thì mục này bạn chọn “File proxy”.

Dưới mục File Proxy, bạn cần tạo một file text để lưu danh sách proxy của bạn. Sau đó nhấn vào biểu tượng   ở mục File Proxy ===> dẫn tới file txt lưu proxy.

File proxy - Tool tải video Tiktok
File proxy – Tool tải video Tiktok
  • Trong trường hợp không có proxy thì bạn có thể chọn “No” ở mục “Use Proxies”, phần mềm sẽ sử dụng IP của đường truyền mạng đang kết nối với máy tính của bạn.

Mục đích của việc dùng proxy là nhằm thay đổi địa chỉ IP, việc thay đổi này sẽ giúp tải được nhiều video Tiktok hơn trong một ngày.

>>>>>Proxy là gì? Thuê proxy giá rẻ ở đâu?

A.4. Save Folder

Bạn cần tạo một folder để dẫn vào mục này, tất cả các video và link thu thập được sẽ nằm trong thư mục này.

Copy link đường dẫn của thư mục vừa tạo, dẫn vào mục “Save Folder”.

Copy thư mục đã tạo vào tool tải video Tiktok
Copy thư mục đã tạo vào tool tải video Tiktok

A.5. Sleep

Sleep là thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy, đơn vị là mili giây.

Ví dụ, mình cài đặt thời gian nghỉ giữa 2 luồng chạy là từ 5000 – 7000, và số thread (số luồng chạy cùng lúc) là 3, thì sau khi chạy 3 luồng này xong, phần mềm sẽ nghỉ ngẫu nhiên từ 5-7 giây, sau đó chuyển sang 3 luồng khác để chạy.

Thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy
Thời gian nghỉ giữa hai luồng chạy

A.6. Pages (30 videos/Page)

Đây là độ sâu để thu thập link video hoặc tải video theo từ khóa trên Tiktok.

Ví dụ, từ khóa của mình là “Eatclean”, thì như hình dưới là một trang, nếu bạn nhấn vào xem thêm thì sẽ là một trang nữa.

Giới hạn trang Tiktok khi tải video
Giới hạn trang Tiktok khi tải video

Ở đây, bạn cài đặt số trang thu thập link hoặc tải video Tiktok sao cho phù hợp.

Nhập số trang Tiktok thu thập link và tải video sao cho phù hợp
Nhập số trang Tiktok thu thập link và tải video sao cho phù hợp

Lưu ý: Mỗi trang thì phần mềm sẽ thu thập hoặc tải video Tiktok được tối đa 30 video

A.7. Tag List

Mục này sẽ lưu trữ các từ khóa để phần mềm tìm kiếm.

Bạn cần tạo một file .txt và nhập các từ khóa mà bạn muốn phần mềm thu thập link và tải video Tiktok. Nhấn vào biểu tượng  ở mục “Tag List” ==> dẫn tới file lưu từ khóa.

Dẫn tới file lưu từ khóa
Dẫn tới file lưu từ khóa

Lưu ý: Mỗi hàng là một từ khóa, bạn có thể nhập hàng ngàn từ khóa vào file text này.

B. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHẠY CHI TIẾT PHẦN MỀM TIKTOKDOWLOADER – TOOL TẢI VIDEO TIKTOK

B.1. Get Link (Thu thập link video Tiktok)

Để chạy chức năng thu thập link video Tiktok theo từ khóa, thì ở mục “Get Link” bạn chọn “Yes”. Phần mềm sẽ tìm kiếm từ khóa mà bạn đã nhập vào mục “Tag List”, sau đó thu thập link theo từ khóa.

Lấy link video Tiktok theo từ khóa - Tool tải video Tiktok
Lấy link video Tiktok theo từ khóa – Tool tải video Tiktok

Sau đó, nhấn “OK” để chạy.

Cách lấy kết quả các link đã thu thập được:

Khi thu thập xong, kết quả sẽ nằm trong thư mục mà bạn đã dẫn vào phần mềm mục “Save Folder” (tham khảo mục A.4 ở trên).

Mỗi từ khóa phần mềm sẽ tự động tạo ra một file text, và trong mỗi file sẽ lưu trữ các link video mà phần mềm đã thu thập được dựa trên từ khóa. Format tên file là “từ khóa-links.txt” như hình dưới.

Ngoài ra, phần mềm còn tự động tạo cho bạn một file lưu tất cả các link của tất cả các từ khóa mà phần mềm đã thu thập được. Tên file là “scraped-links”.

File lưu trữ tất cả các link video Tiktok đã thu thập được - Tool tải video Tiktok
File lưu trữ tất cả các link video Tiktok đã thu thập được – Tool tải video Tiktok

Ngược lại, nếu bạn không chạy chức năng thu thập link thì ở mục “Get Link” chọn “No”.

Không thu thập link video Tiktok - Tool tải video Tiktok
Không thu thập link video Tiktok – Tool tải video Tiktok

B.2. Download (Tải video Tiktok)

Nếu bạn muốn chạy chức năng tải video Tiktok thì ở mục “Download”, bạn chọn “Yes”. Phần mềm sẽ tìm kiếm theo từ khóa mà bạn đã đưa vào mục “Tag List”.

Nhấn “OK” để chạy.

Cách lấy kết quả sau khi phần mềm đã tải video Tiktok:

Kết quả thu thập được sẽ nằm trong thư mục mà bạn đã dẫn vào ở mục “Save Folder”. Mỗi từ khóa phần mềm sẽ tự động tạo ra folder và lưu video trong folder đó.

Kết quả video thu thập được - Tool tải video Tiktok
Kết quả video thu thập được – Tool tải video Tiktok

Phần mềm cũng sẽ tự động tạo một file tên là downloaded để lưu tất cả các link video đã tải về.

File lưu các link video đã tải về - Tool tải video Tiktok
File lưu các link video đã tải về – Tool tải video Tiktok

Ngoài ra, phần mềm cũng sẽ tự động thu thập nội dung và hatag của các video đã tải về, format file là “từ khóa-video-text”, như hình dưới.

Thu thập text video đã tải về - Tool tải video Tiktok
Thu thập text video đã tải về – Tool tải video Tiktok

Ngược lại, nếu bạn không chạy chức năng tải video thì mục “Download” chọn “Yes”.

Không tải video Tiktok - Tool tải video Tiktok
Không tải video Tiktok – Tool tải video Tiktok

Cảm ơn bạn đã quan tâm tool tải video Tiktok, hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều hữu ích cho bạn.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Qnisoft.vn