Candidate Skill: G8 - Thành thạo tin học văn phòng. * Chứng chỉ: - Chứng chỉ tin học trình độ B - Chứng chỉ Anh văn trình độ B. - Chứng chỉ nghiệp vụ: Giám sát thi công xây dựng - Đấu thầu - QLDA