Candidate Skill: nhận diện rủi ro ; Hoạt động nhóm ; Thuyết trình